ניתוח MOHS
ניתוח MOHS לעומת שיטות ניתוח אחרות:

כאמור, יתרונה הגדול של שיטת MOHS היא באפשרות של המנתח לבחון את הרקמה שהסיר בזמן אמת, וכך ליצור איזון בין הסרת הגידול כולו לבין שימור רקמות בריאות. בשיטות בהן מוסר הגידול ללא בדיקה בזמן אמת, נאלץ המנתח להסיר רקמה גדולה יחסית, על מנת להבטיח שהגידול הוסר כולו.
קיימות מספר שיטות לניתוח הדומות לשיטת MOHS, במובן שנעשית בדיקה של החתכים הקפואים שמסיר המנתח. ב"שיטת החתכים הקפואים" מוסרות שכבות באופן דומה לאלה שמוסרות בשיטת MOHS, אך הרקמה נשלחת לבדיקה אצל פתולוג, ללא מיפוי בצבעים, וללא בדיקה של הרופא המנתח. כך המיפוי שנעשה הינו מדוייק פחות, והעברת המידע בין הפתולוג למנתח עשויה לגרום לכשלים בניתוח.

שיטה נוספת נקראת "ניתוח MOHS בתהליך איטי" (slow mohs), למרות שיש הטוענים ששיטה זו רחוקה מידי מהרעיון העומד מאחורי שיטת MOHS. בשיטה זו השכבות המוסרות מהגידול נשלחות לבדיקה פתולוגית שתוצאותיה מתקבלות רק לאחר 24-48 שעות. האפשרויות העומדות בפני המנתח הן להשאיר את פצע הניתוח פתוח עד לקבלת התשובה (שתאמר האם יש להמשיך ולהסיר רקמות נוספות), או לסגור את הפצע מבלי לדעת בודאות שהגידול הוסר במלואו.

זימון תורים- 054-4222264

למקרים דחופים – 050-9543355מאמר נוסף על ניתוח מוס

 
ניתוח מוס - שיטת מוס